ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวรวยริน ไล้สม
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย