ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลผู้ชนะการประมูลสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร (อ่าน 27) 19 มิ.ย. 63
ประกาศการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน (อ่าน 50) 09 มิ.ย. 63
ประกาศเสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) (อ่าน 46) 06 มิ.ย. 63
เผยแพร่ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 98) 10 เม.ย. 63
รายชื่อนักเรียนโรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) (อ่าน 71) 30 มี.ค. 63
วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2563 กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 69) 05 มี.ค. 63
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 เรียนชดเชย (อ่าน 93) 21 ม.ค. 63